KODUÕPE
                                                                       
                                        

 
                      Meie  kool jagab Euroopa koolipiima , puu- ja juurvilja programmi alusel

                      Euroopa Liidu poolt subsideeritud tooteid.

             Lasteaed-Algkool  võtab endale õiguse tarneprobleemide tõttu vm ettearvamatute olude sunnil nädalaks koostatud menüüd muuta