Õpilased 2018 / 2019 õppeaastal õpib koolis 32 õpilast

adam1