Lasteaia tegevused planeeritakse alljärgenvalt:

 

 • igal kuul on oma teema, planeerimisel seatakse eesmärgid ja tegevused vastavalt kuu teemale lõimides kõik tegevused omavahel.

 

september

  Kooli – ja lasteaiakuu

oktoober

  Kodukuu

november

  Tervisekuu

detsember

  Jõulukuu

jaanuar

  Talvekuu

veebruar

  Kodumaakuu

märts

  Kevadkuu

aprill

  Liikluskuu

mai

  Looduskuu

juuni

  Suvekuu

august

  Lõikuskuu

 

 • kogu lasteaia õppetegevus seotakse kodukoha inimeste, looduse ja asutustega.

 • õpitavaga tutvutakse loomulikus keskkonnas.

 • tegevus 2-4 aastastele lastele kestab kuni 20 minutit

 • tegevus 5-6 aastastele lastele kestab kuni 35 minutit

 

 

 

3-5 aastased

 

5-7 aastased

E

 

E

 

9.00

hommikuring

9.00

hommikuring

9.15-9.40

muusika

9.15-9.50

arvutamine ja meisterdamine

9.50-10.15

arvutamine

10.00-10.35

muusika

 

 

 

 

T

 

T

 

9.00

hommikuring

9.00

hommikuring

9.15-9.40

liikumine

9.15-9.50

arvutamine

9.50-10.15

maalimine

10.00-10.35

liikumine

 

 

10.45-11.20

voolimine ja küpsetamine pärmitaignast

K

 

K

 

9.00

hommikuring

9.00

hommikuring

9.15-9.40

lugemine ja kirjutamine

9.15-9.50

liikumine

9.50-10.15

kleepimine

(meisterdamine)

10.00-10.35

kleepimine

 

 

10.45-11.20

lugemine ja kirjutamine

N

 

N

 

9.00

hommikuring

9.00

hommikuring

9.15-9.40

Ettelugemine ja lavastused

9.15-5.40

Ettelugemine ja lavastused

9.40-10.05

liikumine

9.40-10.15

lugemine ja kirjutamine

10.05-10.30

joonistamine

10.15-10.45

liikumine

 

 

10.45-11.20

maalimine

R

 

R

 

9.00

hommikuring

9.00

hommikuring

9.15-9.40

muusika

9.15-9.50

voolimine

9.50-10.15

voolimine

10.00-10.35

muusika

10.45-11.20

lavastusmäng

10.45-11.20

lavastusmäng