Info õppenõukogu koosoleku toimumise kohta IV õppeperioodil :

Õppenõukogu koosolek esmaspäeval, 2.aprillil 2018 kell 14.30-16.30

Päevakorras:

1.Õpilaste ja õpilaste vanematega läbiidud arenguvestluste käigust, kokkuvõtete tegemine ja tagasisidestamine

2.HEV õpilaste õppekorraldus 2018/2019 õppeaastal