adam1

Vihasoo Lasteaed-Algkool on hea mainega kodune lasteaia-algkoolipere, kus iga laps areneb siinses lapsekeskses keskkonnas professionaalstete ja pühendunud õpetajate juhendamisel vastavalt oma võimetele ja vajadustele ning tuleb tulevikus hästi toime uues keskkonnas.

Meie missiooniks on soodustada lapse kasvamist aktiivseks, vastutus- ja otsustusvõimeliseks, avatud, teisi arvestavaks, koostööaltiks ja sooja südamega inimeseks.

Meie õpetajad, olles tõeline „maasool” selle sõna kõige otsesemas ja paremas tähenduses,  juhendavad ka täiskasvanute huvitegevust.

Meie tegevuse eesmärgiks on pakkuda lastele turvalist õppe- ja arengukeskkonda, kus arvestatakse iga lapse isikupära ja individuaalsusega, kus lapsi kannustab uudishimu ning on tagatud eduelamus ja osasaamisrõõm.

 

Meile on tähtsad :

sõbralikkus ja hoolivus

tervis ja turvalisus

koostöö ja kaasatus

keskkonnahoid ja loodus

õppimine, uudishimu ja nutikus