Hoolekogu

ema1

 

  1. Lembit Otsmann - lasteaialaste vanemate esindaja, hoolekogu esimees

  2.  Kairi Lehtoja - lasteaia  lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

  3.  Rihti Väinsar - kooli  lastevanemate esindaja

  4.  Triinu Pärn - kooli lastevanemate esindaja

  5.  Merle Krüsban - õpetajate esindaja

  6.  Mari Sarv - õpetajate esindaja

  7.  Madis Praks - omavalitsuse  esindaja