Õpilased

2020/ 2021 õppeaastal õpib koolis 25 õpilast ja lasteaia liitrühmas on 20 last.

adam1