Õppetundide ajad 2020/2021 õppeaastal

1. tund 8.45- 9.30

2. tund 9.40- 10.25

 10.25-10.35 terviseamps -õpilastele pakutakse puu-  ja juurvilja

 3. tund 10.35– 11.20

4. tund 11.30 – 12.15

12.15-12.35  söögi- ja õuevahetund

5. tund 12.35 – 13.20

6. tund 13.30 – 14.15

  

Esmaspäeviti algab koolipäev kogunemisega kell 8.30 , õppetunnid algavad kell 8.45 ja tunnid lõppevad kell 14.15

Esmaspäevast neljapäevani tunnid ja tegevused lõppevad kell 14.15 ja koolibussid kell 14.30

Reedeti on koolipäeva lõpp  kell 13.15, koolibussid kell 13.15