Koolinädal 18.j-22.jaanuar 2020

K 4.-6.klassi ujumistunnid algavad Kuusalu ujulas

N Saori telgedel kudumine

R Suusatamistunnid kõikidele klassidele