Kutsume kõiki õpilasi ja emasid, isasid, õpetajaid osalema fotokonkursil "Imeline talv" -tingimused ja korraldus kõikides klassides saadaval! Fotosid imelisest 2016 aasta talvest ootame kooli 19.veebruariks 2016!

Teisipäeval, 19.jaanuaril 2016 osalevad  meie kooli poisid Uku Trolla , Villem Kütt ja Joonas Peek maakonna poiste joonistamispäeval "Kõige stiilsem auto" Loksa Gümnaasiumis.

Teisipäeval, 27.oktoobril 2015 aastal kell 18.00 koolimaja saalis loeng- vestlus , küsimuste ring "Lapsed internetis- rõõm ja mure käsikäes?"

Kalev Pihl vestleb põhiliselt infotehnoloogiliste vahendite mõjust lapsepõlvele ning milline võiks olla lapsevanema roll selle juures.

Ootame vanemate aktiivset osavõttu!

Ongi alanud uus õppeveerand! Soovime kõikidele meie peredele jätkuvat head koostööd!

KÜLM ILM!

Külma ilma tõttu võib koolis tunnid 1.-6.klassini ära jätta kui ei ole organiseeritud sõitu kooli ja tagasi ning välistemperatuur on - 20 kraadi ja madalam.

Kooli siseruumides on ka jahedam , palume lastel riietuda soojemalt.

Ilus talv ja rohke lumi annab võimaluse kehalise kasvatuse tunnid viia läbi õues kuni - 10 kraadise ilma puhul. Kas tunnid toimuvad õues või sisetingimustes saab otsustada ilmast lähtuvalt.

Palume lastel  kooli tuua suusad ja kelgud ning kehalise kasvatuse õuetundideks ka  vastav riietus.

 

Palju õnne lasteaed ! Sel nädalal saab lasteaed 31 aastaseks.

 

Esmaspäeval, 26.oktoobril 2015 toimub Lahemaaa rahvuspargi õppekeskuses õppepäev kõikidele klassidele: 1.-3.klass kell 10.00 ja 4.-6.klass kell 12.00